Dlaczego warto, czyli o korzyściach z dwujęzyczności

Do niedawna powszechne było przekonanie, że dwujęzyczność ma zły wpływ na osoby, szczególnie dzieci, których była udziałem. Jednak od pewnego czasu przeważa opinia, że jest wprost przeciwnie. W ostatnich latach naukowcy stworzyli cały katalog korzyści, jakie wiążą się z dwujęzycznością. I ciągle dostarczają nam coraz więcej dowodów na jej dobroczynny wpływ na różne sfery życia.

Dwujęzyczni starzeją się później – kolejna przesłanka

Kilka lat temu świat obiegła wiadomość, że osoby dwujęzyczne dłużej cieszą się sprawnością umysłową niż jednojęzyczni. Przesłanek do takiego wniosku dostarczyło badania przeprowadzone w 2007 roku przez zespół prof. Ellen Bialystok z Toronto, które zostało następnie dwukrotnie zreplikowane. Kolejne, trzecie z kolei badanie, tym razem na znacznie większą skalę, potwierdzające jej ustalenia przeprowadzono w zeszłym roku w Hajdarabadzie w Indiach.

Subscribe to RSS - Korzyści z dwujęzyczności