Joanna Durlik – doktorantka w Zakładzie Psychologii Eksperymentalnej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkini Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności „LangUsta”. Współpracuje również z Language and Memory Research Group na Uniwersytecie w Granadzie. Jej zainteresowania badawcze obejmują dwu- i wielojęzyczność, przetwarzanie języka przez osoby dwujęzyczne oraz językowe i psychologiczne konsekwencje migracji. Poza pracą naukową angażuje się w popularyzowanie wiedzy na temat wielojęzyczności i wielokulturowości wśród rodziców, nauczycieli i psychologów-praktyków i jest koordynatorką krakowskiego oddziału organizacji Bilingualism Matters.