Nowy skład Komisji dbającej o certyfikowanie znajomości języka polskiego

0
18

Koordynowanie systemu poświadczania znajomości języka polskiego oraz nadzór przebiegu egzaminów certyfikacyjnych – to niektóre z zadań Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Nowy skład Komisji powołał minister nauki i szkolnictwa wyższego – Jarosław Gowin.

Zgodnie z przepisami, które w listopadzie 2015 roku wprowadziła nowelizacja ustawy o języku polskim, Komisja będzie głównym koordynatorem systemu poświadczania znajomości języka polskiego. Obok specjalistów z zakresu języka polskiego oraz języka polskiego jako obcego zasiądą w niej przedstawiciele ministra edukacji narodowej, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, ministra spraw zagranicznych oraz Rady Języka Polskiego.

W Komisji znaleźli się: dr hab. Dorota Brzozowska z Uniwersytetu Opolskiego, prof. Halina Bułczyńska-Zgółkowa z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Anna Dąbrowska z Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Stanisław Dubisz z Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Anna Dunin-Dudkowska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dr hab. Iwona Janowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. Urszula Kopeć z Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr Waldemar Martyniuk z Rady Języka Polskiego, prof. Urszula Paprocka-Piotrowska z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Beata Pietrzyk z Ministerstwa Edukacji Narodowej, Joanna Stachyra z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Sylwia Szewczuk-Szepietowska z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Jolanta Tambor z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dr hab. Grażyna Zarzycka z Uniwersytetu Łódzkiego.

Komisja czuwa również nad prawidłowością przebiegu egzaminów certyfikacyjnych. Zgodnie z nowelizacją ustawy o języku polskim, egzaminy będą mogły przeprowadzać podmioty, które uzyskały odpowiednie uprawnienia z MNiSW. Jednostki te mogą działać zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

Uprawnienia te nadawane będą na podstawie ocen Komisji. Oprócz tego, by zadbać o odpowiedni poziom egzaminów, Komisja będzie ustalała zestawy egzaminacyjne i przygotowywała merytorycznie przewodniczących poszczególnych komisji. Jej zadaniem będzie również szkolenie egzaminatorów oraz przeprowadzanie wizytacji.

Istotną zmianą w stosunku do dotychczasowego systemu poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego jest możliwość uzyskania certyfikatu na jednym z sześciu poziomów znajomości języka (A1-C2) oraz na poziomach dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży. Oparcie systemu na sześciu stopniach biegłości językowej wynika z zaleceń zawartych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj