Zofia Wodniecka

Zofia Wodniecka - zajmuje się problematyką dwujęzyczności z perspektywy poznawczej. Doktorat z psychologii uzyskała na Uniwersytecie Jagiellońskim. Była stypendystką Fulbrighta na Penn State University w USA. Odbyła też staże podoktorskie na York University i w Rotman Research Institute w Toronto, a także na University of New South Wales w Sydney (Group of Eight European Fellowship 2009). Od 2010 roku, dzięki uzyskanemu subsydium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, kieruje Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności „LangUsta”, realizując z zespołem projekty badawcze dotyczące poznawczych aspektów dwujęzyczności dorosłych i dzieci. Aktualnie związana jest z Instytutem Psychologii UJ oraz Center for Language Science na Uniwersytecie Penn State w USA, gdzie prowadzi badania na temat konsekwencji, jakie dla języka ojczystego rodzi nauka języka obcego. Współautorka tłumaczenia książki Jak wychować dziecko dwujęzyczne Barbary Zurer Pearson.