Magdalena Łuniewska

Magdalena Łuniewska - doktorantka w Zakładzie Psycholingwistyki Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, członkini zespołu Bi-SLI-PL, laureatka Diamentowego Grantu MNiSW. Współautorka Międzyjęzykowych Zadań Leksykalnych pozwalających na ocenę zasobu słownictwa u dzieci wielojęzycznych. Współpracuje z Uniwersytetem w Oslo w projekcie dotyczącym polsko-norweskich dzieci dwujęzycznych. Interesuje się diagnozą zaburzeń językowych w jedno- i wielojęzyczności.