Patrycja Kałamała

Patrycja Kałamała - absolwentka zarządzania i studentka kognitywistyki na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Interesuję się przede wszystkim korzyściami płynącymi z dwujęzyczności na poziomie
funkcjonowania umysłu oraz korelatami mózgowymi tego zjawiska. Jako członek LangUsty, czyli
Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności, realizuję projekt dotyczący mechanizmów kontroli
poznawczej osób dwujęzycznych, który jest finansowany przez MNiSW w ramach programu
Diamentowy Grant.

kontakt: patrycja@dwujezycznosc.info