Karolina Mieszkowska

Karolina Mieszkowska - doktorantka na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz
absolwentką Anglistyki UW. Tematem dwu- i wielojęzyczności zainteresowała się podczas studiów.
Obecnie jest zaangażowana w projekty badawcze zgłębiające rozwój polsko-angielskich dzieci
dwujęzycznych. Miała okazję pracować na każdym szczeblu projektu badawczego - od rekrutacji,
przez koordynowanie badań, samo badanie, po analizę danych.

kontakt: karolina.m@dwujezycznosc.info