Karolina Łukasik

Karolina Łukasik - Z wykształcenia psycholog i neurobiolog, interesuje się neuroobrazowaniem
wyższych funkcji poznawczych i konstrukcją interfejsów mózg-komputer. Dzięki psycholingwistyce
godzi naukę z fascynacją słowem pisanym. Współpracuje z Laboratorium Psychologii Języka
i Dwujęzyczności „LangUsta”, przy Instytucie Psychologii UJ. W wolnym czasie czyta i prowadzi warsztaty
rękodzieła.

kontakt: karolina.l@dwujezycznosc.info