Joanna Kołak

Joanna Kołak - absolwentka psychologii i studentka filologii portugalskiej
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od ponad dwóch lat koordynuje w UK badania
w ramach projektu Bi SLI PL: rozwój poznawczy i językowy polskich dzieci
dwujęzycznych u progu edukacji szkolnej - szanse i zagrożenia.
Jest członkiem Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności "LangUsta"
działającego przy Instytucie Psychologii UJ. Interesuje się głównie poznawczymi
konsekwencjami dwujęzyczności u dzieci oraz sposobami wsparcia dwujęzycznego wychowania.

kontakt: joanna.k@dwujezycznosc.info