Joanna Durlik

Joanna Durlik - doktorantka w Zakładzie Psychologii Eksperymentalnej Instytutu Psychologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek zespołu Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności
„LangUsta”,. Współpracuje również z Language and Memory Research Group na Uniwersytecie w
Granadzie. W ramach swoich badań zajmuje się przede wszystkim mechanizmami kontroli
poznawczej, które pomagają osobom dwujęzycznym oddzielać dwa języki od siebie w procesie
rozumienia. Interesuje się także, w jaki sposób różne konteksty kontaktu z dwoma językami (na
przykład nauka języka obcego w szkole, mieszkanie za granicą, praca w dwujęzycznym środowisku)
wpływają na rozwój dwujęzyczności.

kontakt: joanna.d@dwujezycznosc.info