One są wśród nas – broszura do pobrania

28/01/2014
Autor: 
Karol

Z naszych stron można pobrać bezpłatną broszurę pt. „Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości oraz wielojęzyczności”.

Jak czytamy we wstępie, „publikacja kierowana jest w głównej mierze (choć nie tylko!) do osób zajmujących się diagnozą psychologiczną dzieci w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w Polsce”. Jednak może się okazać interesująca również dla polskich rodziców wychowujących swoje dzieci za granicą. Omawia ona bowiem wybrane kwestie diagnozy dzieci odmiennych (od większości dzieci w otoczeniu) pod względem etnicznym, językowym i kulturowym, a takimi są polskie dzieci mieszkające na obczyźnie. Naczelną myślą jaka przyświecała autorom broszury było uniknięcie błędów diagnostycznych popełnianych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w odniesieniu do dzieci z innym niż polski zapleczem etnicznym i kulturowym.

Wydawcą broszury jest Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE), a autorami specjaliści z ośrodków naukowo-badawczych z całej Polski, zajmujący się na co dzień zagadnieniami diagnozy psychologicznej, psychologii wielojęzyczności, psychologii kulturowej, problematyki migracji, mniejszości narodowych i etnicznych oraz stosowania testów psychologicznych.

Publikacja została dotychczas objęta Patronatem Honorowym: Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministra Administracji i Cyfryzacji, Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Komitetu Psychologii PAN oraz Komisji ds. Testów Psychologicznych Komitetu Psychologii PAN, Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.