Aktualności

25/01/2019
Autor:
Magdalena Łuniewska

Istnienie poznawczych korzyści z dwujęzyczności często uzasadnia się ciągłym treningiem w przechodzeniu z języka na język. Okazuje się jednak, że do usprawnienia funkcjonowania poznawczego, np. uwagi, wcale nie potrzeba długotrwałego kontaktu z dwoma językami – poprawę można zaobserwować już po tygodniu nauki!

Nowe badanie dotyczące wpływu krótkotrwałej nauki języka obcego na funkcjonowanie poznawcze opublikowano niedawno w prestiżowym czasopiśmie PLOS One....

28/09/2018
Autor:
red.

Krakowski oddział Bilingualism Matters, międzynarodowej organizacji, której misją jest dialog między światem nauki a społeczeństwem na temat dwu- i wielojęzyczności oraz wsparcie osób używających na co dzień więcej niż jednego języka, został otwarty 27 września 2018 r. przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Działalność organizacji, w skład której wchodzą obecnie 23 oddziały rozsiane na trzech kontynentach, polega na inicjowaniu prac badawczych,...

18/09/2018
Autor:
Joanna Durlik

W dziecięcym umyśle "albo" staje się "i", czyli alternatywa staje się koniunkcją i nie jest to wcale dowód na dziecięcy brak logiki – wynika z badań kanadyjskich i amerykańskich naukowców.

Zapewne każdy, kto spędził z kilkuletnim dzieckiem trochę więcej czasu, niż okazjonalne popołudnie, spotkał się z podobną sceną. "Chcesz ciastko czy lody?", "Pójdziemy na basen czy na łyżwy?", "Pobawimy się klockami czy misiami?" - pytamy, a w odpowiedzi słyszymy radosne: "Na basen...

12/09/2018
Autor:
Magdalena Łuniewska

Małe dzieci – mały kłopot, duże dzieci – duży kłopot” - z tym powiedzeniem zgodzi się pewnie wielu rodziców, zwłaszcza niemogących dogadać się ze swoimi nastoletnimi dziećmi. Badania pokazują, że znalezienie wspólnego języka z nastolatkami jest szczególnie trudne dla rodzin… nie mówiących tym samym językiem.

Zaraz, zaraz - jak rodzina mogłaby nie mówić tym samym językiem? Okazuje się, że w takiej sytuacji znajdują się wielojęzyczne...

02/02/2018
Autor:
Joanna Kołak

Niektórzy rodzice dwujęzycznych dzieci obawiają się, że fakt, iż ich pociechy uczą się w tym samym czasie dwóch języków, może negatywnie wpływać na ich naukę mówienia. Nic bardziej błędnego – wynika z badań przeprowadzonych w Narodowym Uniwersytecie Singapuru (NUS).

Opinia, że dzieci dwujęzyczne wolniej uczą się mówić niż jednojęzyczne wydaje się być logiczna – nauczenie się podwójnej porcji materiału zajmuje nam zazwyczaj więcej czasu niż pojedynczej. Stąd trudno...

23/01/2017
Autor:
Magdalena Łuniewska

Posługiwanie się na co dzień dwoma językami usprawnia funkcjonowanie poznawcze – ćwiczy uwagę i elastyczność myślenia. Badania pokazują, że nie tylko posługiwanie się dwoma bardzo różnymi językami przynosi takie pozajęzykowe korzyści. Wystarczy używanie dwóch dialektów tego samego języka!

W wielu dotychczasowych badaniach dzieci wielojęzyczne wykazały przewagę nad dziećmi jednojęzycznymi w zadaniach poznawczych. Ta przewaga przejawia się w testach mierzących uwagę,...

03/01/2017
Autor:
Magdalena Łuniewska

Niektórzy dorośli uczą się języków obcych dużo sprawniej niż inni. Dlaczego? Być może odpowiedź tkwi w aktywności mózgu…

Naukowcom z University of Washington udało się przewidzieć szybkość uczenia się języka obcego na podstawie spoczynkowej aktywności mózgu! Artykuł opublikowany niedawno w czasopiśmie naukowym Brain and Language opisuje pierwszy eksperyment wiążący postępy w nauce języka z pracą mózgu w trakcie odpoczywania.

W przytaczanym badaniu...

02/01/2017
Autor:
Karol Chlipalski

Komunikowanie się polegające na naprzemiennym „zabieraniu głosu” może być starsze niż sam język – wynika z badań naukowców z Instytutu Maksa Plancka w Nijmegen z Holandii.

Rozmowa to mówienie na zmianę. Najpierw mówię ja, potem ty odpowiadasz, następnie znów przychodzi kolej na mnie itd. Kolejne wypowiedzi mogą następować niemal natychmiastowo. Jak wynika z badań, jesteśmy w stanie zareagować na to, co powiedział nasz partner i rozpocząć naszą wypowiedź w ciągu 200...

09/12/2016
Autor:
Karol Chlipalski

To nie częstotliwość, z jaką dziecko słyszy dane słowo, decyduje o tym, czy je zapamięta i użyje w przyszłości, tylko kontekst – wynika z badań, jakie przeprowadzili badacze z Massachuessets Instutite of Technology (MIT) zamieniając własny dom w laboratorium badawcze.

Naukowcem nie przestaje się być nigdy – zasadę tę Deb Roy i Rupal Patel, badacze związani z MIT, a prywatnie małżonkowie, najwyraźniej wzięli sobie do serca. Oboje...

01/12/2016
Autor:
PAP Nauka w Polsce
Popularność używanych w książkach rzeczowników rośnie i maleje w cyklach 14-letnich – informuje pismo „Palgrave Communications”.

Marcelo Montemurro z brytyjskiego University of Manchester oraz Damian Zanette z argentyńskiego Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, (CONICET) wybrali 5630 często używanych rzeczowników i przeanalizowali zmiany częstości ich stosowania w ciągu ostatnich trzystu lat.

Aby tego dokonać, badacze napisali...

03/10/2016
Autor:
Karol Chlipalski

Czy słynny amerykański językoznawca Noam Chomsky miał rację, że człowiek rodzi się ze znajomością gramatyki? Zespół neurobadaczy z New York University znalazł nowe przesłanki przemawiające za tym, że tak.

Czy znajomość gramatyki nabywamy we wczesnym dzieciństwie, czy może rodzimy się już znając jej wspólne dla wszystkich języków​​ podstawy? Odpowiedź na to pytanie stanowi od przeszło pół wieku jeden z podstawowych sporów we współczesnej nauce o języku. Większość...

27/09/2016
Autor:
Natalia Banasik

Przebywanie w otoczeniu wielu języków – niekoniecznie sprawne posługiwanie się nimi – może przyspieszać moment, gdy dzieci nauczą się przewidywać myśli i oczekiwania innych osób.

Emma ma cztery lata. Mieszka w USA, pod Bostonem. W domu mama mówi do niej po polsku, a tata po angielsku. Choć dziewczynka czasami wtrąca angielskie słówka zwracając się do mamy, zwykle jednak nie ma problemu z wyborem odpowiedniego dla danej sytuacji języka: do dzieci i nauczycielek w...

26/09/2016
Autor:
PAP Nauka w Polsce
Do 28 września miasteczko Wilamowice gości badaczy z całego świata – trwa tam szkoła terenowa, w ramach której odbywają się seminaria i warsztaty poświęcone ratowaniu ginących języków. Wilamowianie dzielą się doświadczeniem z ratowania swojego własnego języka: wilamowskiego.

"Duża część używanych na świecie odmian językowych jest zagrożona – mówi PAP Bartłomiej Chromik, językoznawca z Uniwersytetu Warszawskiego. - Wychodzimy z założenia, że jako społeczność...

31/08/2016
Autor:
Karol Chlipalski

Siła oddziaływania języka Szekspira jest trzykrotnie większa niż drugiego w rankingu – języka francuskiego – wynika z obliczeń językoznawców z prestiżowego Massachussetts Insitute of Technology (MIT).

 

Czy są języki ważniejsze i mniej ważne? Na to pytanie oczywiście nie ma dobrej odpowiedzi. Dla każdego najważniejszy jest jego własny język, bez względu na to, z iloma osobami może się w nim porozumieć i jak ważne dzieła przeczytać. Tym niemniej są języki,...

30/06/2016
Autor:
PAP Nauka w Polsce
Głuchym, podobnie jak słyszącym, zdarza się mówić przez sen. Robią to migając. Nie ma w tym nic dziwnego i zaskakującego - przekonywał dr Paweł Rutkowski w czasie wystąpienia na konferencji z okazji obchodów 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego.

Język migowy nie jest językiem pantomimy. Ludzie z różnych krajów nie posługują się wspólnym, uniwersalnym kodem - przekonywał dr Rutkowski. Tak nie jest i nie może być z powodów historycznych, gdyż języki migowe zaczęły...

29/06/2016
Autor:
Justyna Suric

Dzień przed pójściem do amerykańskiego przedszkola znałem jedynie sześć słów po angielsku: “Can I please use the bathroom”, choć kiedy doszło co do czego i tak to zdanie okazało się dla mnie za długie i powiedziałem jedynie “bathroom please”- wspomina Julek Głowacz, nastolatek z nowojorskiego Brooklynu, który może pochwalić się tym, że jedna z asteroid w Układzie Słonecznym – 31496 Glowacz – została nazwana na jego cześć.

Bakcyla czytelniczego złapał jako trzylatek...

01/06/2016
Autor:
PAP Nauka w Polsce
Powrót do kraju z emigracji jest często dla dzieci dużym wyzwaniem z rozmaitych powodów: językowych, kulturowych czy psychologicznych. Tymczasem obecnie ani polskie szkoły, ani rodzice nie są przygotowani na to, aby zapewnić małoletnim migrantom odpowiednią opiekę po powrocie – wynika z wywiadów przeprowadzonych przez badaczki z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zjawisko powrotów polskich rodzin po latach pobytu za granicą do kraju nie jest łatwe do zbadania, gdyż...

13/05/2016
Autor:
Karol Chlipalski

Wiedza o przodkach i poczucie wspólnoty wynikające z przynależności do określonej grupy etnicznej zwiększa naszą pewność siebie. Bez niej trudniej odnieść sukces we współczesnym świecie, który promuje osoby świadome swojej wartości.

W 1976 roku czarnoskóry pisarz amerykański Alex Haley wydał powieść pt. Korzenie, opowiadającą o losach kilku generacji jego przodków, którzy żyli pomiędzy połową XVIII, a końcem XIX wieku. Powieść rozpoczyna się...

03/05/2016
Autor:
PAP Nauka w Polsce

Koordynowanie systemu poświadczania znajomości języka polskiego oraz nadzór przebiegu egzaminów certyfikacyjnych – to niektóre z zadań Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Nowy skład Komisji powołał minister nauki i szkolnictwa wyższego - Jarosław Gowin.

Zgodnie z przepisami, które w listopadzie 2015 roku wprowadziła nowelizacja ustawy o języku polskim, Komisja będzie głównym koordynatorem systemu poświadczania znajomości...

02/05/2016
Autor:
Redakcja

Redakcja portalu dwujęzycznosc.info składa Czytelnikom mieszkającym poza Polską najserdeczniej życzenia z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą, który przypada na drugiego maja.

Święto to, ustanowione przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, ma być dowodem „uznania dla wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach (Ustawa z...

29/04/2016
Autor:
Karolina Łukasik

W miarę treningu nasz mózg staje się bardziej wyczulony na obce fonemy i subtelne wskazówki dźwięków mowy - wynika z badań przeprowadzonych przez zespół kierowany przez Sari Ylinen z uniwersytetu w Helsinkach.

Każdy, kto uczył się języka obcego w szkole, a później znalazł się w otoczeniu rodzimych jego użytkowników, przeżywał frustrację wynikającą zarówno z niedoskonałości swojej artykulacji, jak i z problemów ze zrozumieniem słów, przez nich wypowiadanych. Źródłem...

19/04/2016
Autor:
Joanna Durlik

Znajomość języka dziedzictwa jest mocnym atutem na rynku pracy w kraju zamieszkania. Pomoże też w uzyskaniu atrakcyjnej pracy w kraju pochodzenia rodziców.

Dzieci imigrantów w USA, które biegle znają zarówno angielski, jak i język swoich rodziców, mają zdecydowaną przewagę nad jednojęzycznymi konkurentami na rynku pracy pokazuje raport opracowany wspólnie przez badaczy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles (UCLA) oraz pracowników organizacji non-profit -...

08/04/2016
Autor:
Karolina Mieszkowska

Dla wielu rodziców czytanie dziecku to nie tylko sposób na miłe spędzenie czasu, ale także na inwestycję w rozwój językowy dziecka. A po jakie książeczki sięgają rodzice dzieci dwujęzycznych, gdy chcą czytać dziecku w języku polskim? Zachęcamy do udziału w ankiecie, której celem jest opracowanie listy popularnych książeczek czytanych dwujęzycznym dzieciom w wieku 4-7 lat.

Link do ankiety: https://www.surveymonkey.com/...

07/04/2016
Autor:
PAP Nauka w Polsce
Czy można dogadać się z "nerdami"? A może lepiej spotkać się z "fejmem" lub "dać suba"? Jeśli ktoś z dorosłych nie rozumie ani trochę tych zdań, to powinien czym prędzej sięgnąć po "Słowniczek współczesnej gwary uczniowskiej". Jest to wspólne dzieło kilkunastu uczniów i językoznawcy z UW.

Publikacja, którą można pobrać za darmo w wersji elektronicznej, stworzyły nastolatki - "studenci" Fundacji...

06/04/2016
Autor:
Karol Chlipalski

Grupa badaczy z uniwersytetów w Sassari (Włochy) i Plymouth (Wielka Brytania) zbudowała sieć złożoną z 2 mln sztucznych neuronów, która jest w stanie się nauczyć się komunikować i to wyłącznie dzięki interakcjom z rozmówcą-człowiekiem. Sieć otrzymała imię ANNABEL. Eksperyment opisany w czasopiśmie naukowym PLOS ONE pozwala nam przyjrzeć się procesom neuronalnym związanym są z nauką mówienia.

Jak mózg rozwija zdolność do wykonywania złożonych funkcji poznawczych, jak...

04/04/2016
Autor:
Joanna Durlik

Co stoi za wybitnymi zdolnościami, które pozwalają poznać jednej osobie kilkanaście a nawet kilkadziesiąt języków? Pamięć? Specjalne właściwości mózgu? A może samowiedza i związana z nią umiejętność uczenia się?

Mitrydates VI Eupator, opisany przez Piliniusza Starszego król Pontu, władca Paflagonii, Kapadocji, Armenii i Krymu władał biegle dwudziestoma dwoma językami, którymi posługiwali się mieszkańcy podległych mu krain. Z kolei Kardynał Giuseppe Mezzofanti,...

31/03/2016
Autor:
PAP Nauka w Polsce
Dzieci posługujące się jednocześnie językiem ojczystym i m.in. gwarą łatwiej przyswajają języki obce - uważa dr Sonia Szramek-Karcz z Uniwersytetu Śląskiego, który m.in. wraz z Uniwersytetem Neuchatel w Szwajcarii organizuje konferencję "Języki i emocje".

"Dzieci wzrastające w języku śląskim i w języku polskim są uznawane na przykład przez wybitnego szwajcarskiego naukowca François Grosjeana za dzieci dwujęzyczne. Według Grosjeana definicja dwujęzyczności to...

30/03/2016
Autor:
Magdalena Łuniewska

Zdaniem wielu naukowców (i rodziców), dziewczynki prześcigają chłopców w uczeniu się języka: robią to szybciej i efektywniej. Jednak dopiero niedawno badaczom udało się znaleźć genetyczne oznaki różnic międzypłciowych w aktywności genów odpowiedzialnych za komunikację.

W 2001 świat obiegło odkrycie FOXP2 - pierwszego znanego genu powiązanego z posługiwaniem się językiem. Odkrycie genu FOXP2 otworzyło drzwi dla opartych na genetyce poszukiwań przyczyn różnic...

18/03/2016
Autor:
Magdalena Łuniewska

Wszysto, co kojarzy się z naszym językiem ojczystym będzie nam utrudniało swobodne wypowiadanie się w języku obcym – wynika z badania przeprowadzonego przez amerykańskich naukowców.

Shu Zhang i Michael Morris z Columbia Business School postanowili sprawdzić, czy symbole kulturowe wpływają na zdolność mówienia w języku obcym. Badacze zaprosili w tym celu do eksperymentu chińskich studentów od niedawna mieszkających w USA. Badani proszeni byli o opowiadanie historii po...

16/03/2016
Autor:
PAP Nauka w Polsce
Szwedzcy specjaliści od fonetyki z uniwersytetów w Lund i Linkoping do roku 2021 zamierzają rozszyfrować znaczenie dźwięków wydawanych przez koty – informuje strona uniwersytetu w Lund.

Udomowione około 10 000 lat temu koty nauczyły się porozumiewać z ludźmi zarówno przy użyciu sygnałów wizualnych, jak i dźwiękowych. Szczególnie „gadatliwe” są rasy syjamskie i birmańskie. Dziko żyjące koty miauczą zwykle tylko w dzieciństwie - aby zwrócić na siebie uwagę matki,...

14/03/2016
Autor:
Agnieszka Trąbka

Pochodzenie z rodziny mieszanej kulturowo wywołuje problemy, które gdzie indziej się nie pojawiają, ale także stanowi społeczny kapitał – wynika z badań z udziałem osób z mieszanych małżeństw mieszkających w Polsce.

 

W Polsce po 1989 roku, a zwłaszcza po przystąpieniu do Unii Europejskiej, wzrosła liczba małżeństw zawieranych między Polakami a obywatelami innych krajów. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w ubiegłym roku zawarto ich ponad 15...

10/03/2016
Autor:
Magdalena Łuniewska

Dwujęzyczne dzieci uczą się słów tak samo dobrze, jak jednojęzyczne, a wszelkie obawy o to, że kontakt z kilkoma językami może opóźnić rozwój językowy dziecka, jest mitem – wynika z badania przeprowadzonego przez kanadyjskich naukowców.

Pracujący w Kanadzie naukowcy – Christopher Fennell z Uniwersytetu w Ottawie i Krista Byers-Heinlein z Uniwersytetu Concordia – postanowili dowiedzieć się, na czym polegają różnice w uczeniu się słów przez dzieci jedno- i...

03/03/2016
Autor:
Joanna Kołak

Umiejętność gaworzenia niemowlęta zawdzięczają zdolności słyszenia samych siebie – wynika z badań Mary Fagan z University of Missouri.

 

Gaworzenie to bardzo wczesny etap rozwoju mowy. Niemowlęta zaczynają wymawiać powtarzające się sylaby: “da da” czy “ba ba” około ósmego miesiąca życia. Nie wszystkie jednak. Nie gaworzą dzieci cierpiące na poważne zaburzenia słuchu. Jak się okazuje jednak, gdy otrzymają one implant słuchowy – małe elektroniczne narzędzie...

01/03/2016
Autor:
Magdalena Łuniewska

Google Translate i inne narzędzia do automatycznych tłumaczeń faworyzują osoby posługujące się angielskim albo innymi popularnymi językami. Mają jednak małe, jeśli nie żadne, zastosowanie w pracy z rzadszymi językami, takimi jak walijski, farerski albo galicyjski, czy chociażby - szukając bliżej Polski - litewski. Językoznawcy, korzystający z różnych tłumaczeń Biblii i artykułów w Wikipedii, przygotowują technologię, która umożliwi jednoczesny przekład na nawet 100 języków....

27/02/2016
Autor:
PAP Nauka w Polsce
Jest pierwszym językiem dla zaledwie około 30 osób - mieszkańców miasteczka Wilamowice. Choć używany jest od połowy XIII wieku, to dziś grozi mu wymarcie. Badacze z Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczęli projekt, który ma ocalić od zapomnienia język wilamowski.

Badacze z Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczęli prace nad trzyletnim projektem, który ma ocalić od zapomnienia język wilamowski. "To jeden z najbardziej zagrożonych etnolektów w...

26/02/2016
Autor:
Joanna Kołak

Wielokrotne powtarzanie tych samych słów kilkumiesięcznym dzieciom zaprocentuje w przyszłości – wynika z badań przeprowadzonych przez amerykańskich naukowców.

Wiadomo już, że liczba słów, jakie kieruje się do bardzo małych dzieci ma wielki wpływ nie tylko na ich rozwój językowy, ale także na ich całe późniejsze życie (por. Inicjatywa 30 milionów słów, czyli dlaczego warto rozmawiać z dzieckiem (w każdym języku) - link). Jeśli jednak rodzice sprawią, że...

25/02/2016
Autor:
Joanna Durlik

Kiedy uczymy się drugiego języka po okresie wczesnego dzieciństwa, rzadko łączymy nowo poznawane słowa czy struktury gramatyczne ze światem zewnętrznym.

Naszym facebookowym czytelnikom reklamowaliśmy jakiś czas temu tekst, który pojawił się na blogu „Life as a Bilingual”. Prof. Aneta Pavlenko z Temple University w Filadelfii zastanawia się w nim,...

22/02/2016
Autor:
Karolina Mieszkowska

Dzieci dwujęzyczne, które uczą się czytać w obu językach równolegle, nie tylko lepiej radzą sobie z rozumieniem tekstu, ale mogą w ogóle prześcignąć dzieci jednojęzyczne w nauce czytania.

Wiele dzieci dwujęzycznych rozpoczynając naukę w szkole musi zdobywać podstawowe umiejętności szkolne – takie jak np. czytanie – w języku innym niż ten, którym posługują się na co dzień w domu. Przed szkołami stoi więc pytanie, jak zorganizować tę naukę, aby dała jak najlepsze...

21/02/2016
Autor:
Redakcja

Bez zająknięcia potrafimy wymieniać korzyści związane ze znajomością języków obcych, ale nie zawsze zdajemy sobie sprawę z wartości, jaką niesie ze sobą nasz język ojczysty. Przypomina nam o tym UNESCO organizując – jak co roku – 21 lutego obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

Nauka języków obcych to wielki biznes. Miliony ludzi na całym świecie wydają ciężko zarobione pieniądze, aby sami (lub ich dzieci) mogli nauczyć się porozumiewać się w którymś z...

18/02/2016
Autor:
Joanna Kołak

W ponad 99 proc. przypadków zaledwie dwa krótkie słowa wystarczą ludziom, aby rozpoznać głos bliskiej osoby. Żaden komputerowy system do identyfikacji dźwięków nie jest w stanie im dorównać.

Do takiego wniosku doszedł Julien Plante-Hébert z Uniwersytetu w Montrealu. W swoim badaniu odtwarzał francuskojęzycznym Kanadyjczykom nagrania audio, na którym zarejestrowano dziesięć głosów męskich. Uczestnicy badania mieli za zadanie rozpoznać, który z tych głosów należał do...

16/02/2016
Autor:
PAP Nauka w Polsce
Wielkie emocje wśród francuskich internautów budzi zapowiadane uproszczenie reguł pisowni wyrazów. Plany, którym sprzeciwia się Akademia Francuska, przewidują zmianę pisowni blisko 2,5 tys. słów, w tym takich jak „cebula” czy „weekend”.

Jak podkreślają media nad Sekwaną, gruntowne uproszczenie francuskiej ortografii zalecono przeprowadzić już ponad ćwierć wieku temu – w 1990 roku - w specjalnym raporcie powstałym na zlecenie rządu.

Choć od tamtego czasu...

15/02/2016
Autor:
Karol Chlipalski

Pewnie niewiele osób potrafiłoby wytłumaczyć, na czym polega referencyjna funkcja języka. Tymczasem, gdybyśmy jako niemowlęta nie byli świadomi, co kryje się za tym naukowo brzmiącym terminem, nigdy nie nauczylibyśmy się mówić.

Słowo „jabłko” jest sekwencją dźwięków (fonemów), której używamy za każdym razem, gdy chcemy odnieść się do przedmiotu (owocu), który słowo to opisuje. Relacja pomiędzy tymi sześcioma dźwiękami a owocem, to właśnie realizacja...

15/02/2016
Autor:
Joanna Kołak

Język migowy pomagał osobom głuchoniemym sprawnie komunikować się przez wieki. Wynalazek studentki University of London pozwoli im pokonać kolejną komunikacyjną barierę.

Pochodząca z Arabii Saudyjskiej Hadeel Ayoub zaprojektowała „myślącą rękawiczkę”, która rozpoznaje ruchy ręki osoby migającej i jest w stanie przełożyć je na tekst pisany i mówiony.

Działanie myślącej rękawiczki można porównać do działania Google Translator – podobnie jak ta internetowa...

11/02/2016
Autor:
Magdalena Łuniewska

Język mówiony to więcej niż tylko słowa i dźwięki. Chcąc podkreślić szczególnie ważną część wypowiedzi, podzielić się emocjami, albo zasygnalizować rozmówcy sens tego, co mówimy, często wykorzystujemy jeszcze jedną charakterystykę języka: prozodię, czyli mówiąc potocznie, "zmieniamy ton". Okazuje się, że prozodia charakteryzuje też języki migowe, a migające dzieci uczą się korzystać z intonacji bardzo podobnie do swoich słyszących rówieśników.

Na początku warto...

10/02/2016
Autor:
Karol Chlipalski

Ludziom zależy na upewnieniu się, czy dobrze rozumieją, co mówi rozmówca. I na całym świecie – bez względu na to, jakim mówią językiem – robią to w ten sam sposób. Kiedyś będą to robiły również komputery.

Są tysiące powodów, dlaczego w czasie rozmowy dwóch osób mogą nastąpić problemy z komunikacją – nie rozumiemy poszczególnych słów, niejasny jest dla nas kontekst, nie zawsze jest też oczywisty generalny wydźwięk tego, co mówi nasz...

09/02/2016
Autor:
Joanna Durlik

Rozdzielanie języków w czasie lekcji w dwujęzycznych szkołach niekoniecznie pomoże uczniom w lepszym opanowaniu przerabianego materiału – wynika z badań przeprowadzonych w Kraju Basków.

W dwujęzycznych szkołach, które są coraz popularniejsze w wielu regionach Europy, proporcja lekcji prowadzonych w jednym i drugim języku może być różna, ale w niemal wszystkich placówkach tego typu jedna zasada pozostaje niezmienna: każdy przedmiot uczony jest tylko w jednym z języków...

09/02/2016
Autor:
Karol Chlipalski

Dlaczego kot jest kotem a pies psem? Arbitralność związku pomiędzy słowem mówionym a jego znaczeniem była dotychczas uznawana za pewnik. Badania przeprowadzone przez naukowców z uniwersytetów w Miami i Wisconsin-Madison poddają ten pewnik w wątpliwość.

Większość z nas uczyła się w szkole, co to jest onomatopeja – słowo, którego brzmienie naśladuje dźwięki spotykane w naturze, np. „szum”, „buczenie” czy „ryk” . Być może jednak więcej...

08/02/2016
Autor:
Magdalena Łuniewska

Co zrobić, żeby dwujęzyczne dzieci lepiej radziły sobie z językiem używanym w domu? Badania przeprowadzone niedawno w University of California w San Diego pokazały, że jednym z najważniejszych czynników wpływających na znajomość domowego języka jest liczba osób, z którymi w tym języku rozmawiają dzieci.

W rozwoju dziecka dwujęzycznego kluczową rolę odgrywa przyswojenie tego języka, który jest mniej obecny w otoczeniu. Zespół dr Tamar Gollan z University of California...

05/02/2016
Autor:
Karol Chlipalski

Przetwarzaniem języka zajmuje się przede wszystkim lewa półkula mózgu, są jednak wyjątki: języki gwizdane – wynika z badań przeprowadzonych przez badaczy z Uniwersytetu Ruhry w Bochum.

 

Dotychczas naukowcy uważali, że przetwarzanie języka to domena lewej półkuli mózgu, prawa natomiast jest zaangażowana m.in. w słuchanie muzyki. Naukowcy z Uniwersytetu Ruhry w Bochum postanowili sprawdzić pracę mózgu osób porozumiewających się językiem gwizdanym, którego...

04/02/2016
Autor:
Karol Chlipalski

Czy widzimy tylko te kolory, które potrafimy nazwać, jak chcieliby tego determiniści językowi? W świetle najnowszych badań, odpowiedź brzmi: „nie” – takie wnioski można wyciągnąć z lektury artykułu opublikowanego w czasopismie naukowym Current Biology.

Umiejętność nazwania dziesiątków, a nawet setek kolorów to przywilej społeczeństw stojących na najwyższym poziomie rozwoju cywilizacyjno-technologicznego. Wiele ludów zna...

04/02/2016
Autor:
Karol Chlipalski

Informacje przekazywane nam przez osobę mówiącą z obcym akcentem pozostają nam w mniejszym stopniu w pamięci, niż w sytuacji, gdy nasz rozmówca nie ma akcentu – do takich wniosków doszli badacze z Uniwersytetu Jerzego Waszyngtona w St. Louis w USA.

 

Wytężanie uwagi, aby zrozumieć kogoś mówiącego do nas w sposób nie do końca zrozumiały, jest męczące. Każdy, kto próbował porozumieć się w hałasie bądź przez zepsuty telefon, wie...

03/02/2016
Autor:
Karol Chlipalski

Czy potrafimy sobie wyobrazić język polski bez deklinacji? Albo redukcję liczby przypadków w naszym języku z siedmiu do – powiedzmy – trzech. Niewykluczone, że takie zmiany w naszym języku ojczystym kiedyś nastąpią. Sugerują to wnioski z badań nad tym, jak mózg przetwarza mniej i bardziej skomplikowane struktury gramatyczne.

Gramatyka każdego języka ewoluuje, dążąc do maksymalnej prostoty. Podobne zmiany, jak ta, która może kiedyś nastąpi w języku polskim, miały już...

03/02/2016
Autor:
Karol Chlipalski

Związek słów w drugim języku opisujących emocje i powiązanych z nimi doświadczeń jest znacznie luźniejszy – wynika z badań przeprowadzonych we włoskim instytucie badawczym.

Po publikacji powieści „Cierpienia młodego Wertera” Johanna Wolfganga Goethego, przez Europę przetoczyła się fala samobójstw młodych ludzi, którzy zbytnio utożsamili się z tytułowym bohaterem tej wczesnoromantycznej powieści. Francesco Foroni, badacz z International School for Advanced Studies (...

02/02/2016
Autor:
Joanna Durlik

Do amerykańskich szkół na różnych poziomach uczęszczają miliony dzieci, dla których angielski nie jest językiem ojczystym. We wszystkich stanach w ramach wyrównywania szans szkoły zapewniają takim uczniom lekcje wyrównawcze, na których mają one szanse poznać mowę Szekspira. Jak wygląda ta nauka?

Aby poznać odpowiedź na to pytanie uczestniczyłam w lekcjach języka angielskiego dla nierodzimych jego użytkowników (English as a Second Language – ESL) na trzech poziomach...

02/02/2016
Autor:
Magdalena Łuniewska

Dorośli, nawet ci najdojrzalsi, często mówiąc do małych dzieci zachowują się co najmniej niepoważnie - wydają z siebie piskliwie dźwięki i szybko przeskakują między niskimi i wysokimi tonami. Taki sposób modulowania wypowiedzi kierowanych do dzieci nazywa się "mową matczyną", częściowo dlatego, że dotychczasowe badania tego fenomenu skupiały się na zachowaniu matek. Naukowców z Washington State University zafrapowało jednak pytanie o to, czy – w świecie zmieniających się ról...

01/02/2016
Autor:
Joanna Durlik

Osoby dwujęzyczne często podkreślają, że w zależności od języka, którym aktualnie mówią, czują się trochę innymi osobami. Czy rzeczywiście kontekst językowy może aż tak znacząco wpłynąć na to, co robimy? Albo na decyzje, które podejmujemy?

Shan Gao i jego współpracownicy postanowili zająć się związkami języka z zachowaniem i sprawdzić, czy osoby dwujęzyczne mają taką samą tendencję do podejmowania ryzyka w otoczeniu pierwszego i drugiego języka. W tym celu w zaciszu...

01/02/2016
Autor:
Joanna Durlik

Z jakimi trudnościami borykają się dzieci powracające z emigracji? Jak najlepiej je wspierać w adaptacji do nowej sytuacji? Co obecnie robi, a co powinna robić dla nich szkoła? - odpowiedzi na m.in. te pytania znalazły się w raporcie przygotowanym przez zespół specjalistów pod kierunkiem prof. Haliny Grzymała-Moszczyńskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Celem projektu “(Nie)łatwe powroty do domu? Badanie funkcjonowania dzieci i młodzieży powracających z emigracji”...

25/01/2016
Autor:
Joanna Durlik

Jak dobrze trzeba znać dany język, żeby zwyciężyć w mistrzostwach w scrabble w nim rozgrywane? Okazuje się, że można nie znać go w ogóle, co udowodnił zwycięzca światowych mistrzostw francuskojęzycznego scrabble, które odbyły się 20 lipca br. w Louvain w Belgii.

48-letni Nowozelandczyk Nigel Richards najpierw pobił na głowę wszystkich innych uczestników (w przeważającej większości rodzimych użytkowników francuskiego), po drodze...

25/01/2016
Autor:
Magdalena Łuniewska

O użyteczności komunikowania się na migi przekonał się każdy, kto choć raz wybrał się za granicę. Z badań wynika, że używanie gestów nie tylko pomaga w przekazaniu treści w rozmowie z osobą posługującą się innym językiem, ale także ułatwia przypominanie sobie słów i odciąża pamięć roboczą podczas mówienia. Dotychczas naukowcy twierdzili, że dwujęzyczni częściej niż jednojęzyczni posługują się gestami. Jednak nowe badanie sugeruje, że to nie dwujęzyczność jest przyczyną...

22/01/2016
Autor:
Karol Chlipalski

Student z Izraela napisał program komputerowy, który potrafi odczytać emocje, jakie kryją się między wierszami tekstów pisanych, i które bywają często opacznie rozumiane przez czytelników.

Aby zrozumieć, co mówi do nas rozmówca zazwyczaj nie ograniczamy się do interpretowania sensu samych słów: dzięki intonacji, melodii zdania, mimice czy gestach wiemy o wiele wiele więcej o ich intencjach. A i tak nieporozumienia wynikające z błędnych interpretacji cudzych...

22/01/2016
Autor:
Magdalena Łuniewska

To, czy dwujęzyczni poznają języki jednocześnie czy po kolei, jest ważne dla... budowy ich mózgu – wynika z badań szwajcarskich naukowców.

Naukowcy, zajmujący się badaniami mózgu wielokrotnie pokazali już, że nasze doświadczenie – zajęcia, którym się oddajemy, i wypracowane nawyki – wpływają na budowę mózgu. Obecnie prężnie rozwijającą się gałęzią neuronauki, czyli nauki o budowie i funkcjonowaniu mózgu, są badania nad tym, jak na budowę i pracę mózgu wpływają...

21/01/2016
Autor:
Karolina Łukasik

Akcent, który odróżnia uzytkowników drugiego języka od otoczenia z czasem słabnie. Jednak dzieje się to dość powoli.

Pewna irlandzka nastolatka, dziś znana lingwistka, opisując swoją przeprowadzkę do Australii, przez pierwsze tygodnie pobytu na antypodach oglądała na okrągło lokalną telewizję – wiadomości, seriale, opery mydlane itp. Telewizyjnym seansom przyświecał jeden cel – jak najszybsze nauczenie się australijskiego akcentu, by dopasować się do grupy...

21/01/2016
Autor:
Karol Chlipalski

Przez ponad 50 lat językoznawcy i informatycy próbowali z marnym skutkiem nauczyć komputery rozumienia mowy ludzkiej. Katrin Erk, badaczka z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin postanowiła zabrać się do tego ambitnego zadania w nieco inny sposób.

Zamiast tworzyć programy, które sprawią, że komputery będą myślały w podobny sposób jak ludzie lub będą w stanie przeszukiwać słowniki, prof. Katrin Erk z Texas Advanced Computing Center postanowiła zapisać w ich pamięci dużą...

14/01/2016
Autor:
Karol Chlipalski

Śpiewanie pomaga w nauce obcego języka - wynika z eksperymentu przeprowadzonego na Uniwersytecie w Edynburgu w Szkocji.

Dobrzy nauczyciele języków od zawsze w ramach swoich lekcji uczyli dzieci śpiewać piosenki. Śpiewanie miało na celu nie tylko dostarczenie rozrywki uczniom znudzonym rozwiązywaniem ćwiczeń gramatycznych i wkuwaniem słówek, lecz także było ważnym elementem nauki. Intuicja nauczycieli, zyskała obecnie podstawy naukowe.

Naukowcy z Reid School of...

14/01/2016
Autor:
Magdalena Łuniewska

Badania przeprowadzone przez naukowców z dwóch amerykańskich uniwersytetów (Stanford University i Rice University) przyniosły kolejny argument za tym, aby rodzice wychowujący dzieci w warunkach imigracji, używali w domu swojego języka ojczystego. Tym argumentem jest... zdrowie!

W przeprowadzonym w USA badaniu imigranci z Chin, Filipin, Wietnamu, Meksyku, Kuby i Portoryko - łącznie ponad 4600 osób - odpowiadali na pytania kwestionariuszowe dotyczące znajomości języków...

14/01/2016
Autor:
PAP Nauka w Polsce
Od dawna wiadomo, że struktura języka może wpływać na to, jak posługujemy się liczbami. Badacze z Polski i Niemiec zamierzają sprawdzić, jak na przetwarzanie informacji liczbowej wpływają różnice między językiem polskim a niemieckim. Wyniki mogą się przyczynić m.in. do powstania lepszych materiałów i podręczników do wczesnej edukacji matematycznej, czy choćby lepszych tłumaczeń instrukcji zawierających liczby.

Projekt „Linguistic influences on numerical cognition...

13/01/2016
Autor:
PAP Nauka w Polsce
Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają wszystkich do udziału w międzynarodowym badaniu, które ma pomóc w zrozumieniu sposobu myślenia mieszkańców różnych krajów. Każdy zainteresowany może w tym celu zagrać w prostą grę komputerową sprawdzającą styl myślenia.

Jak tłumaczą naukowcy, styl myślenia to sposób, w jaki analizujemy nowe informacje i podejmujemy decyzje. Badania publikowane na przestrzeni ostatnich lat pokazały, że ludzie pochodzący z różnych...

13/01/2016
Autor:
Joanna Durlik

Pogląd, że język, którym mówimy, wpływa na nasz sposób postrzegania świata, cieszy się zainteresowaniem lingwistów i psychologów od dawna. W badaniu opublikowanym niedawno w czasopismie Psychological Science Panos Athanasopoulos i jego współpracownicy sprawdzili, czy język, którym posługuje się w danej chwili osoba dwujęzyczna, może zmieniać jej spojrzenie na świat.

Wcześniejsze badania...

13/01/2016
Autor:
Karol Chlipalski

Współczesna technika komputerowa pomoże nam w odtworzeniu akcentów i zmian artykulacyjnych, jakie dokonały się na przestrzeni dziejów i dowiedzieć się jak mówili nasi – nieraz odegli - przodkowie.

Gdy słuchamy nagrań sprzed II wojny światowej, nie mamy wątpliwości, że głosy, które płyną z głośnika nie pochodzą z naszej epoki. Dzieje się tak również wtedy, gdy usunięte zostaną szumy, tak charakterystyczne dla dawnych nagrań. Zauważamy zapewne jak bardzo ewoluował...

12/01/2016
Autor:
Joanna Durlik

Na słowa wyrażające emocje np. zazdrość, szczęśliwy czy uwielbiać reagujemy szybciej niż na zielony, porządkować albo podręcznik. I robimy to zarówno w naszym pierwszym, jak i kolejnych językach – wynika z badań przeprowadzonych przez hiszpańskich naukowców.

Zabarwienie...

12/01/2016
Autor:
Magdalena Łuniewska

Półroczne dzieci chętniej niż dorosłych słuchają... innych niemowląt – do takich wniosków doszli naukowcy z McGill University w Montrealu.

W ramach serii eksperymentów niemowlakom w wieku od czterech do szesciu miesięcy odtwarzano nagrania sylab, przypominających albo mowę dorosłych kobiet albo niemowlęce gaworzenie. Naukowcy sprawdzali, na jak długo poszczególne dźwięki przykują uwagę słuchających dzieci. Okazało się, że przeciętnie niemowlęta słuchały nagrań sylab...

11/01/2016
Autor:
Magdalena Łuniewska

Chociaż umiejętność pisania wyewoluowała ze zdolności mówienia, obecnie pisanie i mówienie stanowią niezależne od siebie systemy w mózgu - przynajmniej w niektórych aspektach.

Zespół Brendy Rapp z John Hopkins University w USA pokazał, że podczas mówienia inaczej przetwarzamy gramatykę języka niż podczas pisania. W swoich badaniach naukowcy skupili się na używaniu w mowie i piśmie morfemów, czyli najmniejszych niosących znaczenie części słów. Badanie prowadzone było...

11/01/2016
Autor:
Karolina Łukasik

Czy dwujęzyczność rzeczywiście opóźnia mentalne starzenie? A może optymistyczne wnioski, jakie wyciągnięto z badań nad zapadalnością osób dwujęzycznych na demencję i inne choroby neurodegeneracyjne były fałszywe? Tomasz Bąk i jego współpracownicy z Uniwersytetu w Edynburgu, postanowili sprawdzić, czy o relacji między dwujęzycznością, a funkcjonowaniem umysłowym rzeczywiście można myśleć jako o związku przyczynowo-skutkowym.

Wyniki badań wskazujące na to, że osoby...

08/01/2016
Autor:
Magdalena Łuniewska

Język słyszany w niemowlęctwie trwale kształtuje połączenia neuronalne w mózgu - nawet jeśli później przez wiele lat nie mamy z tym językiem kontaktu – takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego na McGill University.

- Chcieliśmy sprawdzić, czy mózg utrzymuje reprezentacje dźwięków językowych słyszanych w niemowlęctwie, nawet w sytuacji braku dalszej styczności z tym językiem - mówi Lara Pierce pierwsza autorka opisywanego badania.

Zespół, do...

08/01/2016
Autor:
Karol Chlipalski

Uczniowie, którzy grają w gry komputerowe, mają bogatsze słownictwo w języku angielskim w porównaniu z tymi, którzy stronią od rozrywek tego typu – wynika z badań przeprowadzonych wśród szwedzkich uczniów.

Wystarczy pobieżne zetknięcie się z grami komputerowymi dostępnymi w sieci, aby zorientować się, że znajomość angielskiego pomaga w korzystaniu z nich. Ale czy gra w gry komputerowe pomaga w nauce tego języka? Na to pytanie postanowili odpowiedzieć naukowcy z...

08/01/2016
Autor:
Magdalena Łuniewska

Już kilkumiesięczne niemowlęta potrafią odkrywać reguły gramatyczne i szybko się ich uczyć. W dodatku robią to lepiej niż dorośli!

Łatwość, z jaką niemowlęta przyswajają język, fascynuje i rodziców, i naukowców. Jest tym bardziej imponująca, że 3-miesięczne niemowlęta prześcigają dorosłych w dostrzeganiu skomplikowanych reguł, a miesiąc później potrafią nauczyć się (elementów) włoskiej gramatyki w mniej niż kwadrans. Pokazują to dwa badania przeprowadzone w...

07/01/2016
Autor:
Magdalena Łuniewska

Umiejętność rozumienia języka mówionego można poprawić oglądając filmy z napisami. Jednak, żeby oglądanie przyniosło efekt, napisy muszą być w tym samym języku, co film – wskazują badania przeprowadzone w Instytucie Maxa Plancka.

W badaniu Mitterera i McQueena holenderscy studenci oglądali filmy, w których aktorzy mówili po angielsku z nieznanym osobom badanym akcentem (na przykład szkockim albo australijskim). Już po 25 minutach kontaktu z filmem studenci lepiej...

06/01/2016
Autor:
Karol Chlipalski

Mieszkańcy wschodniej Azji, aby odczytać cudze emocje, koncentrują się na tonie głosu, natomiast osoby pochodzenia europejskiego wyciągają wnioski w dużym stopniu na podstawie mimiki rozmówcy – wynika z badań przeprowadzonych na Uniwersytecie McGill w Montrealu.

Wiele osób, które podróżowały do Chin narzeka na nieporozumienia, jakie wynikają z niemożliwości odczytania intencji mieszkańców tego kraju. Nie chodzi tu tylko o barierę językową. Twarze Chińczyków wydają...

06/01/2016
Autor:
Magdalena Łuniewska

Pierwsze kroki dziecka, to dla rodziców okazja do radości i dumy. Okazuje się, że jeszcze ważniejsze niż dla rodziców są one dla rozwoju językowego dziecka!

Psychologowie dawno zaobserwowali, że samodzielne przemieszczanie się - czołganie, a później raczkowanie - wiąże się z rozwojem poznawczym, językowym, społecznym i emocjonalnym małego dziecka. Jednak dopiero kilka lat temu, i to w dodatku przypadkowo, odkryto, że przyswojenie umiejętności chodzenia może mieć...

06/01/2016
Autor:
Magdalena Łuniewska

Już w pierwszych dniach życia francuskie noworodki płaczą inaczej niż niemieckie - do takiego wniosku doszedł zespół naukowców z lipskiego Instytutu Maxa Plancka, Uniwersytetu w Würzburgu i École Normale Supérieure w Paryżu.

W badaniu naukowcy porównali nagrania płaczu 30 francuskich i 30 niemieckich noworodków, mających od 2 do 5 dni. Okazało się, że podczas płaczu dzieci odtwarzają intonację języka matki.

Języki niemiecki i francuski różnią się melodią. W...

06/01/2016
Autor:
Joanna Durlik

Czy dzieci, które około szóstego roku życia zaczynają się bardzo intensywnie uczyć drugiego języka, będą czerpały podobne korzyści z dwujęzyczności jak te od urodzenia otoczone dwoma językami? Czy językowy trening przyczyni się również – na przykład – do rozwoju ich umiejętności przełączania uwagi pomiędzy różnymi zadaniami?

Te pytania dały początek badaniom, który przeprowadziły Anne-Catherine Nicolay i Martine Poncelet z Uniwersytetu w Liège w Belgii. Do projektu...

05/01/2016
Autor:
Karol Chlipalski

Jeśli mamy podjąć decyzję, od której wiele zależy, może warto rozważyć jeszcze raz wszystkie argumenty za i przeciw … formułując je w języku, który nie jest naszym językiem ojczystym? Mamy szanse myśleć wówczas w sposób bardziej racjonalny i niezależny od emocji.

Boaz Keysar, Sayuri Hayakawa i Sun Gyu An, badacze z uniwersytetu chicagowskiego postawili sobie za cel zbadanie, czy język w jakim zostanie nam przedstawiony wybór będzie miał wpływ na podjętą przez nas...

05/01/2016
Autor:
Karolina Łukasik

Już niespełna dwuletnie dzieci potrafią trafnie ocenić czy osoba, którą obserwują jest jedno- czy wielojęzyczna. Ale tylko wtedy, gdy same są dwujęzyczne!

W eksperymencie przeprowadzonym przez naukowców z New York University i McGill University w Montrealu wzięły udział dzieci dwudziestomiesięczne z jedno- lub dwujęzycznych rodzin. Badacze pokazywali im scenki,w których bohater poszukiwał uprzednio ukrytych przedmiotów, a dwie inne osoby – w różnych...

04/01/2016
Autor:
Karolina Łukasik

Przez lata wśród psychologów dominowało przekonanie, że wiek ogranicza możliwości rozwoju mózgu. Tymczasem badania pokazują, że na przestrzeni całego życia zachowuje on swoją plastyczność i poddany treningowi, którym może być na przykład nauka języka, będzie zwiększać swoją wydajność – zarówno u młodszych, jak i tych starszych.

Eksperyment zespołu badawczego kierowanego przez profesora Pinga Li z Penn State University w USA pokazuje, że nauka nowego języka może...

08/05/2015
Autor:
Joanna Kołak

Niemal każdy, kto po latach przestępuje próg szkoły podstawowej jest zszokowany panującym tam hałasem. Koncentracja na nauce w takich warunkach musi być nie lada wyzwaniem. Czy więc dzieci dwujęzyczne, które, co wiemy z innych badań, radzą sobie lepiej z wyhamowywaniem nieistotnych informacji wizualnych, również lepiej poradzą sobie z hałasem panującym w szkole? Badacze z Anglia Ruskin University postanowili to sprawdzić.

Badanie, którego wyniki opublikowano w...

07/05/2015
Autor:
Joanna K

Zapraszamy do lektury serwisu „Wszystko o dwujęzyczności”, w którym dowiecie się Państwo między innymi o korzyściach, z jakimi się wiąże używanie dwóch języków na co dzień, jak radzić sobie z wyzwaniami związanymi z wychowywaniem dwujęzycznych dzieci, a także przeczytacie wywiady z osobami, które naukowo zajmują się dwujęzycznością czy z życia wzięte historie Polaków mieszkających w różnych krajach.

Zapraszamy na strony:

• Dobra Polska Szkoła (...

23/04/2015
Autor:
KCh.

Jak porozumiewali się między sobą nasi przodkowie żyjący w jaskiniach? Dotychczas panowało przekonanie, że prymitywne pochrząkiwanie i mamrotanie wspomagane przez gestykulację powoli ewoluowało w bardziej skomplikowany system, jakim dziś jest język. Artykuł opublikowany w marcowym wydaniu czasopisma naukowego Frontiers in Psychology przez naukowców z USA, Japonii i Brazylii poddaje w wątpliwość to przekonanie.

Zdaniem badaczy, mniej więcej 50-100 tysięcy lat temu...

21/02/2015
Autor:
Redakcja

21 lutego obchodzony jest pod auspicjami UNESCO Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Po co komu taki dzień? Czemu ma on służyć?

Nie wszyscy ludzie mogą swobodnie wybierać, jakim językiem będą się posługiwali w pracy, urzędzie, szkole. Wciąż jest wiele miejsc na świecie – coraz mniej na szczęście – gdzie władze nie pozostawiają swoim obywatelom wyboru i zmuszają ich do używania innego języka niż ten, w którym zwracali się do nich w dzieciństwie...

14/02/2015
Autor:
Redakcja

Dobrobyt i kwitnąca gospodarka to najważniejsze czynniki, jakie sprzyjają …wymieraniu języków. Dlatego, działając na rzecz ich rewitalizacji, trzeba zacząć od krajów najbogatszych - uważają naukowcy.

Na świecie w użyciu jest około 7000 języków, wśród których już obecnie około 40 proc. jest zagrożonych wymarciem. Specjaliści szacują, że do końca XXI wieku bezpowrotnie zniknie ponad połowa z wszystkich języków używanych obecnie na kuli ziemskiej. Wymieranie języków...

11/02/2015
Autor:
Redakcja

Każdy, kto kiedykolwiek uczył się języka obcego wie, że wkuwanie na pamięć długiej listy słówek to koszmar, a w dodatku skuteczność takiej nauki pozostawia wiele do życzenia. Stąd wielu nauczycieli języków doszło już dawno temu do wniosku, że efektywność uczenia poprawi posiłkowanie się ilustracjami. Obecnie coraz częściej stosuje się metodę uczenia multisensorycznego, czyli takiego, w które zaangażowanych jest więcej zmysłów. Niemieccy naukowcy postanowili sprawdzić, czy...

06/02/2015
Autor:
Karolina Mieszkowska

Co łączy śpiew skowronka z mową ludzką? Całkiem sporo, bo aż 55 wspólnych aktywnych genów. Badania nad ptakami prowadzone na MIT mogą pomóc w identyfikacji konkretnych genów odpowiedzialnych za zaburzenia mowy, np. jąkanie.

Złożony język cechuje wyłącznie ludzi, ale umiejętność uczenia się nowych dźwięków przez naśladownictwo zaobserwowano również u waleni (o uczeniu się wokalnym orek pisaliśmy już wcześniej:...

04/02/2015
Autor:
Redakcja

Informatycy pracujący na MIT odkryli nowe źródło wiedzy o językach. Jest nim analiza komputerowa błędów składniowych, jakie popełniają rodzimi użytkownicy tych języków pisząc po angielsku.

Niecałe dwa lata temu Borys Katz, rosyjski naukowiec pracujący na Massachussets Institute of Technology (MIT) poprosił swojego doktoranta - również pochodzącego z Rosji - Jewgienija Berzaka, aby ten napisał algorytm umożliwiający...

30/01/2015
Autor:
Karolina Łukasik

Czy aby doświadczać korzyści płynących z dwujęzyczności, trzeba nauczyć się drugiego języka we wczesnym dzieciństwie? Porównanie struktury mózgu u jedno- i dwujęzycznych przeprowadzone przez naukowców pracujących na uniwersytetach w Kent i Reading w Wielkiej Brytanii pokazuje, że niekoniecznie.

W mózgu wyróżnia się, na największym poziomie ogólności, dwa typy tkanki: istotę szarą i istotę białą. Istota szara jest potocznie nazywana "szarymi komórkami" i to trafna...

28/01/2015
Autor:
Joanna Durlik

Najwyższa pora zrewidować powszechne mniemanie, że psy reagują tylko na skojarzony z konkretną sytuacją ton głosu właściciela. Dzięki badaniu przeprowadzonemu na Uniwersytecie w Sussex, możemy się domyślać, że rozumieją one znacznie więcej z tego, co do nich mówimy niż dotąd sądziliśmy. I to nie tylko w Wigilię.

Teoretycy i badacze, zgłębiający mechanizmy werbalnej komunikacji między ludźmi od dawna nie mają wątpliwości, że słuchając czyjejś wypowiedzi reagujemy nie...

26/01/2015
Autor:
Karolina Mieszkowska

Im więcej dziecko zna słów w swoim języku ojczystym, tym łatwiej będzie wzbogacało swoje słownictwo w nowym języku. Szybko też zorientuje się, że istnieją inne języki, które rządzą się swoimi prawami – takie wnioski przyniósł eksperyment przeprowadzony przez amerykańskie badaczki Melissę Koenig i Amandę L. Woodward.

Dlaczego „stół” „table” i „Tisch” brzmią inaczej, a oznaczają to samo? Aby nauczyć się nowego języka, dziecko musi rozumieć, że relacja pomiędzy słowem...

20/01/2015
Autor:
Joanna Durlik

Gdy mowa o dwujęzyczności, hasło "pierwszy język" wywołuje dwa podstawowe skojarzenia: jest to język, którym dwujęzyczna osoba zaczęła mówić jako pierwszym i który zna najlepiej. Jednak zależność pomiędzy kolejnością nabycia i poziomem znajomości danego języka – wraz z upływem czasu może się zmieniać.

Zwłaszcza w przypadku drugiego pokolenia imigrantów, czyli osób urodzonych w kraju, w którym używany jest język inny niż ojczysty ich rodziców (na przykład Polaków...

16/01/2015
Autor:
Karolina Łukasik

Badacze już od pewnego czasu wiedzą, że gdy rozmawiamy z kimś, w naszym mózgu aktywizują się także obszary związane z tematem naszej rozmowy – percepcją, ruchem i położeniem ciała w przestrzeni. Holenderscy naukowcy postanowili sprawdzić, czy dzieje się podobnie, gdy używamy drugiego języka.

I tak, gdy używamy słów typu "chwytać", angażuje się kora ruchowa – tak, jakbyśmy faktycznie zamierzali coś złapać, lub jakbyśmy wyobrażali sobie siebie wykonujących taką...

13/01/2015
Autor:
Joanna Kołak

Czy można wyciągać wnioski nt. inteligencji dziecka na podstawie pytań testowych, których dziecko nie rozumie? Jak się okazuje, badacze robili to przez sporą część XX wieku, formułując następnie absurdalne opinie o intelektualnej niższości, czy wręcz „upośledzeniu” dzieci dwujęzycznych. Opinie, które często niestety pokutują do dziś.

Dzieci, które są wychowywane w dwóch językach, bardzo często są członkami społeczności, które niedawno imigrowały, często z powodów...

09/01/2015
Autor:
Karolina Łukasik

Czy znajomość wielu języków modyfikuje sposób, w jaki mózg przetwarza informacje? Kanadyjscy naukowcy postanowili przyjrzeć się bardziej szczegółowo temu, jakie zmiany w funkcjonowaniu mózgu i w modyfikacji połączeń pomiędzy poszczególnymi jego obszarami rodzi dwujęzyczność.

Z wielu badań przeprowadzonych w ostatnich dwudziestu latach wynika, że dwujęzyczność wpływa na to jak sprawnie wykonujemy pewne zadania, szczególnie te, które wymagają dużego natężenia uwagi....

30/12/2014
Autor:
Joanna Durlik

Gdy zobaczymy, że kilkumiesięczne dziecko szybko nudzi się obiektami, które wcześniej wzbudziły jego zainteresowanie, niekoniecznie powinniśmy martwić. Wprost przeciwnie – to może być bardzo dobra wróżba na przyszłość.

Jak sprawdzić czym interesuje się kilkumiesięczne dziecko? Od kilku dekad badacze zajmujący się szeroko pojętym rozwojem poznawczym niemowląt wykorzystują w swoich badaniach tak zwany paradygmat preferencyjnego patrzenia (preferential looking...

27/12/2014
Autor:
Karolina Łukasik

Czy ludzie, mogą pamiętać brzmienie języka, który słyszeli po raz ostatni w niemowlęctwie? Badanie przeprowadzone przez badaczy z McGill University i Montreal Neurological Institute pozwoliło przyjrzeć się śladom, jakie w mózgu zostawia wczesny kontakt z językiem. Wyniki tego pomysłowego doświadczenia wykazują zaskakującą trwałość pamięci mowy ojczystej.

Mózg nowonarodzonego dziecka posiada olbrzymią liczbę synaps czyli połączeń między komórkami nerwowymi. W...

24/12/2014
Autor:
Karol Chlipalski

Czy dwujęzyczność jest tylko domeną ludzi? Niekoniecznie, choć wiedza, jaką na ten temat dysponujemy, nie wystarczy, aby sformułować tak daleko idący wniosek. Tym niemniej naukowcy z University of San Diego i National Marine Mammal Laboratory stwierdzili, że orki przebywające w towarzystwie delfinów butlonosych uczyły się wydawać dźwięki charakterystyczne dla tych ostatnich. I robiły to w sposób...

18/12/2014
Autor:
Joanna Kołak

Zanim samodzielnie nauczą się konstruować zdania, dzieci przywiązują dużą wagę do tego, jak osoby w ich środowisku używają słów – wynika z badań przeprowadzonych na Northwestern University w Chicago i ogłoszonych w artykule zamieszczonym w czasopiśmie Cognition.

Jeśli zabierzemy naszą pociechę po raz pierwszy do ZOO i, pokazując na klatkę z gorylem, powiemy: „Popatrz na goryla”, dziecko może nie wiedzieć dokładnie, na co ma skierować wzrok. Jeśli natomiast powiemy „...

13/12/2014
Autor:
Karolina Łukasik

Jaka jest różnica między nauczeniem się nowego słowa a wygraną w kasynie? Z perspektywy neuropsycholingwistyki – niewielka. Pablo Ripolles i jego współpracownicy z uniwersytetów w Barcelonie i Magdeburgu przekonują, że uczenie się nowych słów to czynność, za którą mózg hojnie nas wynagradza: zastrzykiem dopaminy.

Głęboko pod korą ludzkiego mózgu znajduje się ośrodek zwany układem nagrody. Gdy podejmujemy czynności, które okazały się przydatne lub ważne dla naszego...

26/12/2013
Autor:
Karol

Najbardziej kompletna lista polskich szkół za granicą znajduje się pod adresem www.polska-szkola.pl w zakładce "Baza danych szkół".

 

Wykaz szkół z oddziałami dwujęzycznymi i oddziałami międzynarodowymi funkcjonującymi w szkołach w roku szkolnym 2012/2013 wg Systemu Informacji Oświatowej, stan na 30 września 2012 r pozyskany z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

...

20/01/2014
Autor:
Karol

Z książki Barbary Zurer Pearson pt. Jak wychować dziecko dwujęzyczne (wyd. Media Rodzina 2003; tłum. i adapt. Zofia Wodniecka i Karol Chlipalski):

Trzecia strategia (po OPOL i mL@H) jest nieraz nazywana metodą czasu i miejsca (T&P – time and place). Programy szkół dwujęzycznych są często układane zgodnie z założeniem, że język wykładowy powinien się zmieniać w zależności od czasu i miejsca, w których odbywają się zajęcia: rano zajęcia w języku mniejszości, po...

28/12/2012
Autor:
Karol

Odpowiedź na pytanie, jak wychować dwujęzyczne dziecko, jest banalnie prosta: należy dziecku zapewnić jak najwięcej kontaktu z językiem, jak to tylko możliwe i to od najmłodszych lat. Niestety praktyka jest nieskończenie trudniejsza, co nie znaczy wcale, że niemożliwa do zastosowania.

Barbara Zurer Pearson w swojej książce pt. Jak wychować dziecko dwujęzyczne...

20/01/2014
Autor:
Karol

Ginące języki. Kompleksowe modele badań i rewitalizacji – to tytuł konferencji, jaka odbędzie się pomiędzy 11-13 czerwca 2014 roku się w Wilamowicach w Województwie Śląskim. Jest ona organizowana w ramach projektu naukowego pod tym samym tytułem.

Wybór Wilamowic, niewielkiego miasteczka obok Bielska Białej, na miejsce konferencji o ginących językach nie był przypadkowy. W XIII wieku osiedlili się tu emigranci z Fryzji i Flandrii i następnie stworzyli wyizolowaną...

20/01/2014
Autor:
Redakcja

Wiele osób obawia się, że dwujęzyczność może mieć także i negatywne skutki. Czy dzieci zmuszone do mówienia w dwóch językach od wczesnego dzieciństwa są rzeczywiście narażone na problemy z rozwojem mowy?

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez rodziców, a także terapeutów i nauczycieli, opracowane przez prof. Johanne Paradis (Uniwersytet w Albercie, Kanada) we współpracy z członkami COST Action IS0804

...

22/01/2014
Autor:
Karol

Badanie przeprowadzone przez Brytyjskich naukowców dostarczyło przesłanek, że oglądanie telewizji może mieć wpływ na sposób używania języka.

Językoznawcy z University of Glasgow, University of Strathclyde i University of Leicester przyjrzeli się, jaki wpływ może mieć oglądanie serialu „Eastenders” na akcent mieszkańców Glasgow. Okazuje się, że osoby mieszkające w największym mieście Szkocji, które regularnie śledziły losy bohaterów serialu zamieszkujących wschodnie...

15/01/2013
Autor:
Karol

Noworodki znacznie wcześniej rozpoznają poszczególne dźwięki języka otoczenia, niż dotąd sądzono – wynika z artykułu opublikowanego na łamach czasopisma naukowego „Acta Paediatrica”.

Jak tłumaczy Christine Moon, szefowa zespołu badawczego z Pacific Lutheran University, który we współpracy z szwedzkimi uczonymi przeprowadził opisany w artykule eksperyment, noworodki w zaledwie kilka godzin po urodzeniu wykazują wyraźne zainteresowanie dźwiękami niespotykanymi w ich...

14/01/2013
Autor:
Karol

Ministerstwo planuje doprowadzić poprzez dotacje do konsolidacji tytułów prasy polonijnej tak, aby małe tytuły zostały wchłonięte przez większe. Relatywnie więcej pieniędzy popłynie teraz na zachód kosztem wschodu – dowiadujemy się z komunikatu na stronie resortu.

Plany te to efekt przejęcia przez ministerstwo środków na współpracę z Polonią i Polakami za granicą, które wcześniej były w gestii Senatu. Termin na składanie wniosków w konkursie „Współpraca z Polonią i...

31/12/2012
Autor:
Karol

Nie tylko Zaolzie ma swoje dyktando, Polacy w Chicago również sprawdzają swoją umiejętność bezbłędnego pisania po polsku.

Z prawie miesięcznym opóźnieniem dowiedzieliśmy się, że 2 grudnia br. w Wietrznym Mieście z inicjatywy Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce odbyła się trzecia edycja konkursu ortograficznego pod patronatem Konsulatu Generalnego RP.

W dyktandzie, które rozpoczynało się od zdania: „Zwycięzca konkursu na nowohuckiego obieżyświata wszech...

27/12/2012
Autor:
Karol

Angielsko-polska audycja, która była nadawana przez BBC Coventry & Warwickshire od siedemnastu lat prawdopodobnie w nowym roku zniknie z eteru. Ostatni raz Polacy w Wielkiej Brytanii będą mogli posłuchać „Poles Apart” 28 grudnia 2012 roku.

Audycja, która od 2009 roku emitowana była tylko w języku angielskim, docierała do słuchaczy w Coventry, niektórych dzielnicach Birmingham, Derby, Leicester, Northampton, a także w okolicach uniwersytetu Oxford. Programów...

20/12/2012
Autor:
Karol

Z badania przeprowadzonego przez belgijskich naukowców wynika, że dzieci uczęszczające do popołudniowej szkoły polskiej lepiej radzą sobie w szkołach belgijskich, niż ich rówieśnicy, którzy do takich szkół nie chodzą – donosi portal RMF24 w korespondencji z Belgii.

Badacze z uniwersytetów w Antwerpii i Leuven postanowili sprawdzić, od czego zależą sukcesy szkolne i lepsza integracja dzieci imigrantów. W tym celu w ciągu czterech lat przebadali 11 tys. uczniów, wśród...

19/12/2012
Autor:
Karol

Psy w Montrealu mają być dwujęzyczne – taki przepis chce wprowadzić jeden z radnych największego miasta francuskojęzycznej prowincji Quebec w Kanadzie.

W wywiadzie dla publicznego radia CBC, radny miejski Benoit LaDouce zwierzył się, że w czasie spaceru został zaatakowany przez anglojęzycznego psa. Gdy próbował odpędzić zwierzę...

19/12/2012
Autor:
Karol

Ze spisu powszechnego przeprowadzonego w ubiegłym roku w Anglii i Walii wynika Polacy są tam drugą co do wielkości mniejszością narodową. Liczba Polaków, zamieszkujących te dwa kraje wchodzące w skład Wielkiej Brytanii sięgnęła w 2011 roku prawie 580 tysięcy.

W 2001 roku, czyli jeszcze przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej było nas w Wielkiej Brytanii dziesięciokrotnie mniej – bo zaledwie 58 tysięcy. Warto przypomnieć, że pod koniec lat 1940., w Zjednoczonym...

13/12/2012
Autor:
Karol

Podwójne nazewnictwo ulic nie jest sprzeczne z litewską konstytucją, uważa desygnowany na ministra sprawiedliwości w powstającym rządzie Litwy Juozas Bernatonis – donosi wileńskie radio Znad Wilii.

Optymistycznie brzmi również projekt programu rządowego, który zakłada rozwiązanie kwestii pisowni nazwisk, podwójnych nazw ulic i miejscowości na terenach zamieszkanych przez Polaków, a także reorganizację szkolnictwa uwzględniającą interesy mniejszości narodowych. Pat w...

13/02/2012
Autor:
Karol

Coraz więcej jest przedszkoli, w których dzieci uczą się języka Państwa Środka – pisze Rzeczpospolita.

Ogólnopolski dziennik donosi, że w Wólce Kosowskiej, w Międzynarodowym Przedszkolu Niepublicznym „Panda” od 1 stycznia dzieci będą się uczyły chińskiego. Dziwnego w tym nie ma nic, bowiem w tej samej miejscowości już od kilku lat działa największe w Polsce chińskie centrum handlowe, a w okolicy mieszka relatywnie dużo Chińczyków i Wietnamczyków. Monika Ruta,...

10/12/2012
Autor:
Karol

Zaledwie 1,39 proc. studentów polskich uczelni to obcokrajowcy. Ten odsetek sytuuje Polskę na ostatnim miejscu w UE, nie tylko poniżej Czech czy Węgier, ale także Rumunii i Bułgarii – wynika z raportu Studenci zagraniczni w Polsce opracowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy i ogłoszonego w listopadzie.

Pozornie pocieszający jest fakt, że jeszcze pięć lat temu, odsetek ten wynosił 0,6 proc., ale jeśli weźmie się pod uwagę, że od tego czasu ogólna liczba...

07/12/2012
Autor:
Karol

Strategia ta polega – jak sama nazwa wskazuje – na używaniu raz jednego, raz drugiego języka. Jest ona stosowana najczęściej w społecznościach dwu – lub wielojęzycznych, gdzie wszystkie języki funkcjonują obok siebie na równych prawach i zasadach.

I tak, w myśl tej strategii rodzice mogą rozmawiać z dziećmi o szkole w jednym języku – najczęściej tym, który używany jest w szkole – a o sprawach domowych w tym drugim. Istnieje wiele miejsc na świecie np. niektóre...

07/12/2012
Autor:
Karol

mL@H (minority Language at Home) – język mniejszości w domu. To model funkcjonowania wielu rodzin na emigracji, które w domu używają języka ojczystego rodziców (język mniejszości), podczas gdy dzieci w szkole i na podwórku stykają się z innym językiem (językiem większości).

W przypadku rodzin żyjących poza krajem mogłoby się wydawać, że nie ma nic prostszego – wystarczy, aby rodzice mówili w swoim ojczystym języku, a dzieci mają się dostosować. Być może rzeczywiście...

07/12/2012
Autor:
Karol

OPOL (one parent one language) – jeden rodzic, jeden język. Model ten polega na tym, że ojciec mówi do dziecka (dzieci) w jednym języku, a matka w drugim. Jest on stosowany zazwyczaj przez małżeństwa mieszane, gdy każde z rodziców mówi do dziecka w swoim języku ojczystym.

Nie oznacza to wcale, że brak jest przykładów rodzin, w których jedno z rodziców narzucało sobie rygor mówienia z dzieckiem w nierodzimym dla siebie języku i osiągnęło sukces. Najbardziej znanym...

07/12/2012
Autor:
Karol

„W naszym domu mówimy po polsku!” – to akcja społeczna zainicjowana przez portal polonijny z Nowego Jorku DobraPolskaSzkola.com. Organizatorom akcji zależy przekonaniu Polaków mieszkających w USA, aby rozmawiali w domu z dziećmi po polsku.

Zdaniem organizatorów, przekazywanie znajomości języka i kultury polskiej jest szczególnie ważne teraz, gdy napływ rodzin polskich do USA jest mniejszy i dlatego problem zachowania kultury amerykańskich Polaków staje się coraz...

26/11/2012
Autor:
Karol

Czy fakt, że ktoś zna biegle np. język niemiecki, czyni go odrobinę Niemcem? Czy rodakiem francuskojęzycznego Szwajcara jest Francuz czy niemieckojęzyczny Szwajcar? Czy obywatel Wielkiej Brytanii, którego pierwszym językiem jest polski jest Polakiem czy Brytyjczykiem? Co determinuje tożsamość narodową – więzy krwi czy język, jakim mówimy? Na te i inne pytania związane ze wzajemnymi relacjami pomiędzy językiem a tożsamością narodową będziemy się starali uzyskać odpowiedź od osób, które żyją...

22/11/2012
Autor:
Karol

OPOL połączony ze szkołą w języku mniejszości może dać doskonałe rezultaty, czego dowodzi historia Zosi, jej męża Andrew i ich dwujęzycznych córek – Agnieszki i Ewy.

Andrew jest Szkotem, a Zosia – Polką, mieszkają pod Krakowem razem z córkami. Będąc zawodowymi muzykami, Andrew jest wirtuozem gry na dudach – arcyszkockim instrumencie, a Zosia harfistką, wyobrażają sobie, że mogliby równie dobrze mieszkać w Szkocji i nie wykluczają, że być może kiedyś dojdzie do...

21/11/2012
Autor:
Karol

Do niedawna powszechne było przekonanie, że dwujęzyczność ma zły wpływ na osoby, szczególnie dzieci, których była udziałem. Jednak od pewnego czasu przeważa opinia, że jest wprost przeciwnie. W ostatnich latach naukowcy stworzyli cały katalog korzyści, jakie wiążą się z dwujęzycznością. I ciągle dostarczają nam coraz więcej dowodów na jej dobroczynny wpływ na różne sfery życia.

W 2007 roku kanadyjska badaczka, prof. Ellen Bialystok, opublikowała artykuł o wpływie...

21/11/2012
Autor:
Karol

Więcej niż połowa ludzkości jest dwujęzyczna, a mimo to wciąż traktujemy to zjawisko jak coś egzotycznego.

Gdy potocznie mówimy o dwujęzyczności, jawi się nam ona jako coś elitarnego – w naszej wyobraźni pojawiają się tłumacze, dyplomaci, nauczyciele języków obcych, jednym słowem osoby wykształcone, które z równą biegłością posługują się dwoma językami, a tę umiejętność nabyły w wyniku długich studiów uniwersyteckich. Takich osób jest na świecie stosunkowo niewiele...

21/11/2012
Autor:
Karol

Dorośli Polacy zostali sklasyfikowani na dziesiątym miejscu pod względem znajomości angielskiego wśród obywateli 54 krajów świata – takie informacje można przeczytać w raporcie przygotowanym przez międzynarodową szkołę językową Education First.

Raport został opracowany na podstawie testów, które wypełniło w sumie 1,7 miliona osób w ciągu ostatnich trzech lat. Na podstawie uzyskanych wyników, dla każdej nacji obliczono EF Proficiency Index, czyli wskaźnik biegłości w...

11/08/2011
Autor:
karol

Uczestnik występujący pod pseudonimem Wagary zwyciężył w Wielkim Dyktandzie dla Zaolzia 2012.

„Zazwyczaj niemalże aż do wieku przedemerytalnego niezbyt ochoczo przywołujemy obecne wprawdzie wciąż w pamięci, wszakże jakby na wpół zatarte wspomnienia o nie całkiem chwalebnych i bezspornie nienależycie i niecałkowicie dotychczas usprawiedliwionych ekscesach wieku mało dojrzałego”. – tak brzmiało pierwsze zdanie tekstu dyktanda specjalnie na tę okazję ułożonego przez...

29/01/2014
Autor:
Karol

Serwis Zaczynamy od zabawy organizuje konkurs na temat dwujęzyczności. Każdy, kto zna dziecko posługujące się dwoma językami może opisać swoje obserwacje i refleksje na jego temat. Najciekawsze prace będą nagrodzone.

Wypowiedź może mieć dowolną formę (anegdota, opowiadanie, felieton itp.). Prace należy wysłać do 31 stycznia 2013 roku. Wyniki zostaną ogłoszone 5 lutego.

Autorzy trzech najciekawszych tekstów otrzymają zestawy...

13/02/2013
Autor:
Karol

Polski stał się drugim najpopularniejszym językiem w Anglii – wynika ze spisu powszechnego przeprowadzonego w tym największym i najważniejszym kraju wchodzącym w skład Wielkiej Brytanii.

Informację tę przekazało brytyjskie Narodowe Biuro Statystyczne (ONS), które sukcesywnie opracowuje i upublicznia dane zebrane w czasie spisu powszechnego, jaki odbył się w Anglii i Walii marcu 2011 roku.

Jak wynika z danych, spośród 56,1 miliona mieszkańców Anglii i Walii,...

13/02/2013
Autor:
Karol

Polska Macierz Szkolna (PMS) i Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie zapraszają w niedzielę 3 marca do Polskiego Ośrodka Społeczno Kulturalnego (POSK) w Londynie wszystkich chętnych do założenia polskiej szkoły sobotniej.

Konferencja „Teraźniejszość i przyszłość polskich szkół sobotnich na Wyspach Brytyjskich” będzie drugim spotkaniem, na którym wszyscy chętni będą mogli uzyskać informacje niezbędnych do prowadzenia takiej placówki. Przed niespełna rokiem, w maju...

28/05/2013
Autor:
Karol

Nikt dziś już nie ma wątpliwości, że dwujęzyczność i wielojęzyczność dziecięca to wielka szansa, którą dzieci będą mogły wykorzystywać przez całe życie. Nie można jednak zapominać, że dzieci nabywające dwa języki (lub więcej) na raz będą się rozwijały nieco inaczej niż ich jednojęzyczni rówieśnicy. Temu, co jest normą w rozwoju dwujęzycznego dziecka, a co ewentualnie powinno budzić niepokój rodziców i wychowawców, będzie poświęcona konferencja „Zaburzenia rozwoju językowego u dzieci w...

16/10/2013
Autor:
Karol

Już wkrótce w księgarniach pojawi się poradnik „Jak wychować dziecko dwujęzyczne” Barbary Zurer Pearson, amerykańskiej badaczki od kilku dziesięcioleci zajmującej badaniami nad przyswajaniem języka przez dzieci jedno- i dwujęzyczne. Dla kogo jest ten poradnik i jakiego rodzaju wiedzy można w niej poszukiwać? Odpowiadając na to pytanie najlepiej oddać głos samej autorce:

"Ta książka jest dla ciebie, jeśli:

  • jesteś osobą dwujęzyczną i ten fakt pobudza cię do...
22/01/2014
Autor:
Karol

Warunki naturalne mogą mieć wpływ na system fonologiczny języka używanego na danym obszarze – do takich wniosków doszli naukowcy z University of Miami.

Chyba wszystkim znany jest fakt, że warunki naturalne wywierają piętno na słownictwo języków, jakimi posługują się osoby w różnych częściach świata. Jako ilustrację tego fenomenu służy zazwyczaj przykład (nieprawdziwy zresztą), że w językach eskimoskich jest sto określeń na śnieg, a arabskim – kilkadziesiąt na...

23/01/2014
Autor:
Karol

Z książki Barbary Zurer Pearson pt. Jak wychować dziecko dwujęzyczne (wyd. Media Rodzina 2003; tłum. i adapt. Zofia Wodniecka i Karol Chlipalski):

Czy lepiej jest uczyć dzieci dwóch języków od urodzenia, czy czekać, aż dziecko pójdzie do szkoły i tam zacznie się uczyć drugiego języka? Na to pytanie można odpowiedzieć dwojako, zależnie od tego, czy koncentrujemy się na języku większości czy mniejszości. Niepokoje jednej z moich respondentek, Constance, związane były z...

23/01/2014
Autor:
Karol

Program komputerowy opracowany przez naukowców pomoże w rekonstrukcji wymarłych języków.

Każdy, kto słuchał nagrań dokonanych przed II wojną światową, zauważył zapewne, że wymowa głoski „ł” bardzo ewoluowała w ciągu ostatnich 80 lat. Ta zmiana artykulacyjna nastąpiła w czasie nie dłuższym niż życie ludzkie, a mimo to jest dla nas wyraźna.

Dzięki nagraniom dźwiękowym jesteśmy dziś w szczęśliwej sytuacji, możemy bowiem odtworzyć sobie, jak mówili w młodości nasi...

27/01/2014
Autor:
Karol

Przykład pochodzi z książki Barbary Zurer Pearson pt. Jak wychować dziecko dwujęzyczne (wyd. Media Rodzina 2003; tłum. i adapt. Zofia Wodniecka i Karol Chlipalski):

Wielu rodziców jest zdania, ze dwujęzyczne wychowanie nie byłoby zwieńczone sukcesem, gdyby nie regularne długie wizyty w kraju, gdzie powszechnie jest używany „ten drugi” język. Maya i jej mąż przybyli do Chicago z Chorwacji, gdzie ich syn Adam spędził pierwsze cztery lata swojego życia. Córka Tina...

27/01/2014
Autor:
Karol

Kilka lat temu świat obiegła wiadomość, że osoby dwujęzyczne dłużej cieszą się sprawnością umysłową niż jednojęzyczni. Przesłanek do takiego wniosku dostarczyło badania przeprowadzone w 2007 roku przez zespół prof. Ellen Bialystok z Toronto, które zostało następnie dwukrotnie zreplikowane. Kolejne, trzecie z kolei badanie, tym razem na znacznie większą skalę, potwierdzające jej ustalenia przeprowadzono w zeszłym roku w Hajdarabadzie w Indiach.

Naukowcy z Uniwersytetu...

28/01/2014
Autor:
Karol

Z naszych stron można pobrać bezpłatną broszurę pt. „Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości oraz wielojęzyczności”.

Jak czytamy we wstępie, „publikacja kierowana jest w głównej mierze (choć nie tylko!) do osób zajmujących się diagnozą psychologiczną dzieci w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w Polsce”. Jednak może się okazać interesująca również dla polskich rodziców wychowujących swoje dzieci za granicą...

03/02/2014
Autor:
Karol

Poniższy fragment pochodzi z książki Barbary Zurer Pearson pt. Jak wychować dziecko dwujęzyczne (wyd. Media Rodzina 2003; tłum. i adapt. Zofia Wodniecka i Karol Chlipalski):

Te spontaniczne zmiany języka mogą następować albo pomiędzy zdaniami, albo w obrębie zdań w momentach, gdy pozwala na to struktura gramatyczna. Wcześniej uważano, że code-switching to rodzaj niepowodzenia w użyciu języka: osoba o niedoskonałej znajomości dwóch języków, przechodzi na drugi język,...

03/02/2014
Autor:
Karol

Władze oświatowe w Tuluzie planują przeniesienie nauczania języka polskiego z renomowanego liceum Ozenne do innej szkoły średniej, Można się spodziewać, że w konsekwencji język polski zniknie jako przedmiot nauczania ze szkół publicznych w Tuluzie w ogóle.

Zgodnie z francuskimi przepisami szkolnymi, uczniowie, którzy deklarują chęć nauki jednego z „rzadkich języków”, są przyjmowani poza kolejką do liceum, w którym język taki jest wykładany. Języki rzadkie w ujęciu...

12/02/2014
Autor:
Karol

Analiza składni w różnych językach skłoniła naukowców z Instytutu Maxa Plancka do wniosku, że nie istnieje nic takiego jak wrodzony mechanizm przyswajania języka.

Michael Dunn and Stephen Levinson z Instytutu Maxa Plancka w Nijmegen w Holandii przeanalizowali składnię w 301 językach należących do czterech dużych rodzin języków: indoeuropejskiej, austronezyjskiej, bantu i uto-azteckiej. Badacze skupili się na szyku wyrazów w zdaniach w różnych językach, a ściślej...

16/02/2014
Autor:
Karol

Znajomość języków obcych, a tym bardziej ich używanie, nie wszędzie jest w cenie. W Wielkiej Brytanii w jednym ze sklepów należących do sieci Hobbycraft w Burton-upon-Trent w hrabstwie Staffordshire menedżerowie zabronili pracownikom używać swoich ojczystych języków pod groźbą kary – donosi dziennik Daily Mail.

Zakaz uderza w kilkoro Polaków, którzy są pracownikami firmy. – Przez pierwszych kilka miesięcy nie było tak źle, bo jeśli zauważono, że ktoś łamał ten nakaz...

17/02/2014
Autor:
Karol

Wiadomo już kto dostanie pieniądze na pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2014 roku. MSZ opublikował na swojej stronie internetowej wyniki konkursu, w którym prawie 400 podmiotów starało się w sumie o niemal 60 mln złotych.

Przypomnijmy, że można było się starać o dotacje w czterech obszarach tematycznych: „Nauczanie jezyka polskiego, w języku polskim i o Polsce”, „Media polonijne”, „Infrastruktura polonijna”, „Pozycja środowisk polskich w krajach zamieszkania” oraz...

20/02/2014
Autor:
Karol

Naukowcy wiedzieli już od pewnego czasu, jaka część mózgu zaangażowana jest w interpretację dźwięków mowy, ale ich wiedza na temat tego, jak ten proces przebiega, jest wciąż niewielka. Badacze z University of California w San Francisco zrobili kolejny krok, aby zrozumieć ten proces. Ich wnioski mogą przyczynić się do zrozumienia niektórych zaburzeń językowych np. dysleksji.

Zespół kierowany przez profesora Edwarda F. Changa ogłosił W Science Express (30.01.2014 r.),...

24/02/2014
Autor:
Karol

Przykład pochodzi z książki Barbary Zurer Pearson pt. Jak wychować dziecko dwujęzyczne (wyd. Media Rodzina 2003; tłum. i adapt. Zofia Wodniecka i Karol Chlipalski):

Soren i Scotia są Kanadyjczykami mieszkającymi w Krakowie. Ich syn Milo tu się urodził się i mieszka przez całe swoje dotychczasowe życie. Jednak jego kontakt z językiem polskim przez pierwsze trzy lata...

04/03/2014
Autor:
Karol

Język, w którym mówi większość osób w otoczeniu, prędzej czy później zdominuje ten drugi, którego rodzice chcą nauczyć swoje dziecko. Gdy językiem otoczenia jest angielski, rodzice powinni być tym bardziej czujni.

Anna, polska mama wychowująca swoje dziecko w Wielkiej Brytanii, powiedziała, że bardzo jej zależy, aby jej dziecko mówiło płynnie po polsku, ale także zależy jej, aby nie miało ono poczucia, że jeden z języków używanych w jego otoczeniu jest z jakichś...

08/03/2014
Autor:
Karol

Reportaż filmowy „Święty M.” Agaty Kochaniewicz, Roberta Rydzewskiego i Kingi Sielickiej, którego bohaterem jest Polak pracujący społecznie jako święty Mikołaj w Gwatemali zwyciężył w pierwszej edycji Konkursu „Poznaj się na rodaku” organizowanego w ramach XVI Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów KOLOSY w Gdyni. Współorganizatorem konkursu jest Muzeum Emigracji w Gdyni.

„Święty M.” został doceniony za wrażliwość w opowiadaniu o życiu polskiego...

03/04/2014
Autor:
Karol

Przytłaczająca większość Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii planuje zostać w tym kraju na zawsze – wynika z sondażu przeprowadzonego przez firmę badawczą Ipsos i Polish City Club.

72 procent Polaków, którzy wzięli udział w badaniu, łączy swoją przyszłość z Wielką Brytanią i czuje się w tam akceptowana. Nieco więcej niż połowa z nich, bo aż 40 proc., chciałaby przyjąć obywatelstwo Zjednoczonego Królestwa.

...

04/04/2014
Autor:
Karol

Eva Hoffman, amerykańska pisarka, która urodziła się i wychowała w Polsce, a jako nastolatka wyemigrowała za ocean, opisuje w swoich wspomnieniach pt. „Zagubione w przekładzie” rozterki, jakie przeżywała podejmując decyzję czy ma wyjść za mąż czy też nie. Dwujęzyczna autorka ku swojemu zaskoczeniu stwierdziła, że gdy rozważała plusy i minusy zamążpójścia po angielsku sama sobie dawała inną odpowiedź niż wtedy, gdy czyniła to po polsku. Dla psychologów nie ma w tym nic niezwykłego, u Hoffman...

09/04/2014
Autor:
Joanna Kolak

Wielu rodziców wychowujących dwujęzyczne dzieci, uważa, że wystarczy posadzić je przed telewizorem i że ich pociechy będą chłonąć język, którym posługują się postacie na ekranie. Wydawać by się mogło, że dzieci w tym czasie mają zapewniony kontakt z językiem, uczą się nowych wyrażeń poprzez wychwytywanie ich z dialogów bohaterów ulubionej bajki. Ale czy aby na pewno telewizja ma taki wpływ na rozwój słownictwa u małych dzieci?

Okazuje się, że zupełnie nie. Niezbędnym...

19/05/2014
Autor:
Joanna K.

Związek między liczbą języków używanych w kraju przyjmującym imigrantów, a jego gospodarką na pierwszy rzut oka może nie być oczywisty. Tymczasem, jak wynika z niedawno opublikowanych badań przez Orhana Agirdaga w The International Journal of Bilingualism (IJB), to czy drugie pokolenie imigrantów zna język dziedzictwa, nie jest obojętne dla gospodarki.

...
16/06/2014
Autor:
Joanna K.

Czy liczba języków, którymi się posługujemy na co dzień, może mieć związek ze sprawnością naszej pamięci? Są przesłanki, by twierdzić, że tak – ludziom, mówiącym więcej niż dwoma językami, w mniejszym stopniu zagrażają na starość problemy z pamięcią.

Kilkakrotnie już na tych łamach pisaliśmy, że...

24/09/2014
Autor:
Joanna K.

Szwedzcy naukowcy mieli okazję, aby przyjrzeć się temu, jakie zmiany zachodzą mózgu w czasie krótkotrwałej, ale bardzo intensywnej nauki języków.

Metody takie, jak obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego czy badanie elektrofizjologiczne są obecnie używane nie tylko przy diagnozie medycznej złamań kości czy pracy serca. Stosuje się je coraz częściej, aby odpowiedzieć na pytania, co dzieje się w naszym mózgu, kiedy słyszymy, rozumiemy i mówimy w drugim języku....

26/06/2014
Autor:
Karol

Wynagrodzenia całkowite osób, które znają wybrane języki obce w stopniu 
bardzo dobrym, były wyższe niż ogólna mediana dla Polski wynosząca w 2013 r. 4050 zł – pisze Rzeczpospolita na postawie raportu przygotowanego przez firmę doradczą Sedlak&Sedlak.

...